Vil ha innspill til kulturarvplan

LANDETS BESTE: Fra kulturminnedagen i Halsa 2012 - da kommunen ble kåret til landets beste kulturminnedagarrangement! Tema for dagen var: Da fjorden var vegen og verden.

LANDETS BESTE: Fra kulturminnedagen i Halsa 2012 - da kommunen ble kåret til landets beste kulturminnedagarrangement! Tema for dagen var: Da fjorden var vegen og verden.

Artikkelen er over 2 år gammel

Halsa kommune er i gang med arbeid med kulturarvplan og inviterer innbyggerne til folkemøter for å få innspill.

DEL

Det er mål om at alle kommuner i landet skal utarbeide en slik plan for bedre å være i stand til å forvalte, formidle, verne og skape nye muligheter med utgangspunkt i kulturarven. Halsa kommune tar dette på alvor og inviterer nå til grendemøter for å få innbyggerne i tale.

- Hva mener du vi bør ha med i en kulturarvplan for Halsa kommune? Sammen med lokalutvalgene, inviterer vi til tre grendemøter der alle interesserte ønskes velkommen, sier Ragnhild Godal Tunheim, leder for planprosessen.

Hun opplyser at det blir grendemøter på tre steder:

22. november i Fredheim

29. november i Bergtun

30. november i Lerviklandet grendahus

- Det blir servering av kulturarvmat og kaffe, lokker Tunheim.

Programmet

Det legges opp til følgende program for de tre kveldene:

- Velkommen ved lokalutvalget.

- Litt historiefortelling om grendahuset vi er i.

- Ungdommen har ordet - kulturarv noe for oss?

- Om kulturarvplanarbeidet - hvorfor og hvordan?

- Gruppearbeid og innspill til hva som er viktig å ta vare på - og formidle av kulturarven.

- Veien videre.

Riksantikvaren har mål om at 90 prosent av alle kommuner i landet skal ha en kulturminneplan i løpet av 2020. Halvparten av norske kommuner, Halsa inkludert, har fått 100.000 kroner hver i den forbindelse. Midlene brukes til gjennomføring og noe faglig assistanse. 

Tema og objekt som er med i en slik plan vil bli prioritert framfor andre når det gjelder offentlige tildelinger og tilskudd fra kulturminnefondet.

Arbeidsgruppe

Det er etablert en arbeidsgruppa for kulturarvplanarbeidet i Halsa kommune: Lars Indreiten – historieinteressert, Einar Oterholm – Heimbygdlaget, Ellbjørg Reiten - politisk representant, Åse Bergset - arealplan Halsa kommune, Peder Botten og Grete K. Glåmen - Halsa Ungdomsråd, Bjørn Fjærli – Geitbåtmuseet, Ivar Vullum – historieinteressert og Ragnhild Godal Tunheim - leder planprosess.

- Alle innbyggere skal informeres om arbeidet og gis mulighet til å komme med innspill til planen. Første ledd i dette er gjennomføring av grendemøter som dekker hele kommunen. Relevante lag og foreninger vil motta henvendelse og invitasjon til å komme med innspill. Formannskapet har pekt på lokalutvalgene som en viktig samarbeidspart i dette planarbeidet. Skolen vil også inviteres med. Planen legges etterhvert ut på offentlig høring og vil gjennom dette invitere til innspill og kommentarer fra innbyggere og andre med interesse for arbeidet, forklarer Tunheim.

Artikkeltags