Disse prosjektene på Nordmøre får støtte av Kulturminnefondet

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Kulturminnefondet delte i år ut over 100 millioner kroner i støtte til kulturminne over hele landet. Drøyt sju av disse millionene går til prosjekter i Møre og Romsdal.

I alt 33 prosjekt fikk 7,3 millioner kroner til sammen.

Disse på Nordmøre fikk støtte:

Lesliebrygga klippfiskbrygge, Ole Bjøntegaard Tønder, Kristiansund, 150.000

Flå – våningshus, Einar Flaa, Sunndal, 206.000

Elverhøy restoration project, Harry Kenyon-Slaney, Sunndal, 247.000

Strandagården, Surnadal billag AS, Surnadal, 360.000

Tollboden Rehabilitering fase 3, Bjørn Michelsen, Kristiansund, 600.000

Brygge Volden, Solskjeløya, Irene Wolden Bruset, Aure, 178.000

Trebygning i laftet tømmer, Gunnar Kjønnøy, Kristiansund, 50.000

Smia på Hjelden, Hans Hafsås, Sunndal, 100.000

Seterfjøs på Kansdal, Anne Marit Kansdal, Tingvoll, 51.000

Salteriet, Lena Seternes, Aure, 60.000

Fra Møre og Romsdal kom det totalt inn 75 søknader på til sammen 21 millioner kroner.

Gjennom de siste årene har antall søknader til Kulturminnefondet økt mye, og fondet skriver i ei pressemelding at der er med å redde flere kulturminner enn noen gang.

– Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for private eiere, og vi arbeider hele tidem med å forenkle prosessen med å søke. Økningen i antall søknader tyder at vi er på rett vei i dette arbeidet, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Han er også glad for at Regjeringa har styrket Kulturminnefondet med økte bevilgning, som gjør det mulig å støtte flere tiltak landet rundt.

Tidligere var det en årligs søknadsfrist for støtte fra Kulturminnefondet. Fra og med 2019 endres dette. Da blir det løpende søknadsfrist. Det er allerede nå mulig å sende inn søknader for 2019, men det gjøre ingen vedtak før neste år kommer.

Artikkeltags