Scorer dårlig på kulturminnearbeidet

Surnadal Billag er ett av områdene i Surnadal som er ivaretatt som kulturminne (ill.foto)

Surnadal Billag er ett av områdene i Surnadal som er ivaretatt som kulturminne (ill.foto)

Artikkelen er over 2 år gammel

Surnadal og Eide klarer seg godt - mens de øvrige kommunene på Nordmøre scorer dårlig i Riksantikvarens rangering av kulturminnearbeidet. Aller dårligst er Halsa.

DEL

15 kommuner får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner. De 15 er Asker, Brønnøy, Folldal, Haugesund, Hå, Karmøy, Kristiansand, Lesja, Odda, Oslo, Røros, Skedsmo, Suldal, Sørum og Trondheim.

─ I år er det mange kommuner som har forbedret sine resultater og klatret til topps i rangeringen. Vi gratulerer disse, og oppfordrer dem til å fortsette det gode arbeidet, sier riksantikvar Jørn Holme.

De 15 beste har scoret ni poeng på rangeringen. På Nordmøre er det Surnadal og Eide som kommer best ut, med seks poeng. Ingen andre kommuner i Møre og Romsdal scorer så høyt som disse to.

På fire poeng finner vi Tingvoll, Sunndal og Aure. Gjemnes får tre poeng (det samme som Molde). Kristiansund, Averøy, Rindal og Sunndal får ett poeng, mnens Halsa får null.

Usikker kilde

Hvert år rangerer Riksantikvaren norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA. Et av målene med rangeringen er å motivere kommuner til å ta større ansvar for forvaltning av kulturminner.

KOSTRA som kilde er usikker fordi flere kommuner ikke har rapportert på alle spørsmålene. I år er det færre kommuner enn i fjor som har svart, skriver Riksantikvaren i sin pressemelding.

Spørsmålene som ligger til grunn for rangeringen, er:

•    Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)

•    Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)

•    Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng)

•    Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i planer eldre enn 2005: 1 poeng)

•    Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)

Artikkeltags