Millionsatsing på kulturturisme

Kulturturisme skal i enda større grad bli en helårsnæring i Møre og Romsdal. 4. desember, i gruvene på Nås, går startskuddet for en satsing hvor fylkeskommunen alene skal bidra med seks millioner kroner de nærmeste tre årene.

DEL

Sterke navn fra inn- og utland er hentet inn til kick-off i Eide.

Her kommer eksperter på reiseliv og historiefortelling og gründere som jobber med digital formidling. Riksantikvaren forteller hvorfor det er viktig å utvikle historiske ferdselsårer, filmregissør Erik Gustavson orienterer om Viking Rail, forfatter Arne Berggren forteller om gaming og tv-plattformen PILGRIM, Bendik Hareide fra Tingh kommunikasjon viser muligheter som ligger i VR-teknologien mens Torunn Tronsvang, gründer av Up Norway, forteller om hvordan hun skal endre reiselivsbransjen i Norge.

Kristiansunderen Elin Kanck Lorentzen er prosjektleder for «Ein bit av historia». Hun håper både næringsliv, kommuner, privatpersoner, lag og foreninger dukker opp når avsparket går 4. desember.

– Dette er en satsing som skal gå fram til 2030, 1000 år etter slaget på Stiklestad. På Eide vil det bli orientert om prosjektet og de muligheter det er for å søke om støtte. Fylkeskommunens medvirkning vil kunne løse ut flere midler fra Nasjonal Transportplan og Riksantikvaren, tror Lorentzen.

Ferdselsårer

Det er de historiske ferdselsårene vi har i fylket som er utgangspunktet for satsingen på kulturturisme. De to stolpene det skal arbeides mot er Den Trondhjemske postvei og pilegrimsledene.

– Dette er et strategisk valg vi har gjort. Vi er åpne for innspill, men vi kan ikke spre innsatsen for mye, sier Lorentzen, som mener at potensialet i de gamle ferdselsårene i fylket er stort.

I Spania trekker Santiago de Compostela til seg turister fra hele verden. I Norge har pilegrimsleia og St. Olavsveiene til Nidaros fått et oppsving. Møre og Romsdal har Valldalsleia fra Valldal til Dovre og Kystpilegrimsleia. Den ble åpnet i sommer og har stoppunkter på Kvernes og på Edøy. I tillegg går Den Trondhjemske postvei gjennom hele fylket.

– Målet er at det skal være mulig å reise gjennom hele Møre og Romsdal langs disse veiene, og at man på veien kan oppleve gode historier, spise god mat og overnatte, sier Lorentzen.

På flere plan

Statens vegvesen er en viktig medspiller i satsingen. Regional koordinator for kulturminneforvaltning i Statens vegvesen, Izabela Agnieszka Chlewicka, har stor sans for at Den Trondhjemske postvei blir en rød tråd i prosjektet.

– Koordinering er viktig. Det er nødvendig å se Den Trondhjemske postvei som et kulturminne, og ikke oppdelte biter på ulike steder. Den beste måten å ta vare på kulturminner er ved bruk, balansert bruk, sier Chlewicka.

Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog-Olsen ser mange muligheter med «Ein bit av historia».

– Vi skal jobbe for samfunns- og næringsutvikling, bedre folkehelse og flere tilbud og opplevelser for fastboende og turister. Vi har adoptert regjeringens mål om kulturturisme som helårsnæring. Nå bretter vi opp ermene og starter arbeidet med å skape verdier av kulturarven, sier Wedlog Olsen.

Artikkeltags