Sier ja til Kulturfabrikken

Rådmannen i Kristiansund vil at foreningen Kulturfabrikken skal få gå videre med sine planer. Tegning: Norconsult Solem:arkitektur

Rådmannen i Kristiansund vil at foreningen Kulturfabrikken skal få gå videre med sine planer. Tegning: Norconsult Solem:arkitektur

Artikkelen er over 4 år gammel

Rådmannen i Kristiansund mener Kulturfabrikken bør få slippe til i lokalene etter Midt Norsk Fôr i Vågen.

DEL

Innstillingen fra rådmannen legges fram for formannskapet 23. august. Der skal politikerne ta stilling til forslaget om å inngå en opsjonsavtale med foreningen Kulturfabrikken om salg.

Kristiansund kommune kjøpte eiendommen i sommer for 4,9 millioner kroner. Kulturfabrikken skal få kjøpe eiendommen for samme pris, men må i tillegg dekke kommunens omkostninger.

Kulturfabrikken ønsker å etablere en scene for et lavterskel kulturtilbud i Kristiansund og ønsker å være en arena for breddekulturen på Nordmøre. Foreningen har laget en mulighetsstudie, som etter rådmannens vurdering må gjennom en omfattende utredning og prosjektering.

Bakgrunn

Bystyret vedtok i 2013 å inngå en avtale med Midt Norsk Fôr om makebytte, hvor formålet var å flytte bedriften fra Vågen til Teistholmen i Kristiansund. Avtalen var på tre år, og forutsatte at Midt Norsk Fôr skulle bygge nytt produksjonsanlegg på Teistholmen. I etterkant har forutsetningene for bedriften endret seg, og kommunen kom tidligere i år til enighet med bedriften om kjøp av deres eiendom i Vågen. Overtakelse er satt til 1. november 2016.

Det har i lengre tid vært arbeidet med etablering av en scene for et «lavterskel» kulturtilbud i Kristiansund, i regi av ulike private aktører. Tidligere var blant annet Langveien 19 vurdert som aktuelt tilholdssted, men den siste tiden har eiendommen i Vågen vært det foretrukne alternativ. Målet har vært å etablere et kulturtilbud som ikke finnes samlet og organisert i dag.

I tråd med målsetningene

Rådmannen understreker i sin innstilling at Vågen er et viktig område hvor blant annet kystkultur og bokvalitet er sentralt. Både Nordmøre museum med Mellemværftet, brygger og kaffebrenneri, Småbåtlaget, Seilforeningen, Kristiansund og Nordmøre Havn og andre aktører har betydelig aktivitet i området.

Kristiansund kommune har innarbeidet i sin vedtatte kunst- og kulturplan at det skal arbeides for etablering av en scene for rytmisk musikk. Initiativet fra Kulturfabrikken stemmer godt overens med disse målsetningene, mener årdmannen.

«De planer som så langt er presentert i mulighetsstudien fremstår som spennende og representerer muligheter for økt aktivitet i området. Det vurderes at en slik etablering som her er planlagt, støtter godt om under kommunens øvrige kultursatsing som for eksempel arbeid med bygging av nytt opera- og kulturhus», mener rådmannen.

Bør få prøve seg

Planene harmonerer også med bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan for området, som både tillater rivning og ombygging av eiendommen til slike formål.

Rådmannen finner det riktig at Kulturfabrikken får anledning til å utrede sine planer. For at det skal være mulig for dem å ha tilgang til eiendommen, søke på private og offentlige støtteordninger og avklare øvrig ekstern finansiering, er det nødvendig at de gis tilgang til eiendommen.

All den tid det må legges ned betydelig egeninnsats og investeres i ulike rapporter og utredninger, har aktørene behov for forutsigbarhet i forhold til at ikke kommunen i mellomtiden selger eiendommen til andre, mener rådmannen, som også understreker betydningen av en helhetlig tilnærming når planene videreutvikles.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken