TV-produsenten blir kreativ leder

Marit O. Aspen går fra Rubicon til Nordisk Film & TV.