Kulturturisme og pilegrimsled i kirka

Kulturkvelden i Kirkelandet kirke onsdag setter fokus på det fylkeskommunale prosjektet «Ein bit av historia» og arbeidet med pilegrimsleden.

DEL

«Ein bit av historia» er en satsing på kulturturisme, hvor fylkeskommunen bidrar med seks millioner kroner. Prosjektleder er kristiansunderen Elin Kanck Lorentzen. Et storstilt avspark ble lagt til Naas gruver i Eide på slutten av fjoråret.

Prosjektet har to satsingsområder: Den Trondhjemske postvei og Pilegrimsleden.

«De fleste av oss har hørt om disse begrepene. Men hva inneholder de? Hvor gikk denne postruten her omkring? Og pilegrimsleden – skulle ikke pilegrimene slite og slepe seg fram over land?», er spørsmålene som arrangøren stiller i sin invitasjon.

Elin Kanck Lorentzen er gründer i firmaet Undine, og er en av skaperne av universet rundt Sundbåten Syver. Hun jobber nå som prosjektutvikler og prosjektleder i kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Prest Sindre Kulø vil orientere om arbeidet med Pilegrimsleden. Han er sokneprest i Frei kirke, og for tiden prost i Ytre Nordmøre prosti.


Artikkeltags