I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslo Kulturdepartementet å flytte deler av virksomheten til Norsk kulturråd ut av Oslo.

Avdelingskontoret med ansvar for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde skal legges til Trondheim, og 60 personer har søk på jobben som leder for kontoret. Et kontoret som for øvrig skal ha navnet «Kreativt Norge».

Søkerlisten inneholder 34 kvinner og 26 menn Sju av disse (fem kvinner og to menn) er unntatt offentlighet.

To nordmøringer har søkt på jobben. Tiger Garté fra Surnadal, og Helen Komini Olsen fra Kristiansund.

Garté tok mastergrad innen film- og TV-produksjon ved NTNU. Garté var forlagsredaktør i Juritzen Forlag i nesten 5 år fram til april 2014. Han laget i 2013 talentkonkurransen «Forfatterfight» som startet 11. desember 2013 på Kulturhuset på Youngstorget i Oslo. Han ble forlagssjef i Aschehoug forlag sitt imprint Tigerforlaget i april 2014.

Komini Olsen jobbet inntil nylig som kulturkonsulent ved Sinsen Kulturhus i Oslo, men er nå bosted Trondheim. Olsen er utdannet filmregissør. De senere årene har hun jobbet med prosjekter innen kulturarbeid, som blant annet Bolyst-prosjektet i Averøy kommune.

Les også: Flytter oppgaver i Kulturrådet fra Oslo til Bodø 

Sæters siste bok kjøpt inn av Kulturrådet

- Hør nå her, Svein ...

Får penger til oppussing

Lar seg inspirere av de store linjene