Operaen med verdiskapning på 11,8 millioner

Operaen i Kristiansund har en virksomhet som genererer en årlig økonomisk verdiskapning på 11,8 millioner kroner, ifølge beregninger fra en fersk rapport.

Operaen i Kristiansund har en virksomhet som genererer en årlig økonomisk verdiskapning på 11,8 millioner kroner, ifølge beregninger fra en fersk rapport.

Operaen i Kristiansund har en virksomhet som gir en økonomisk verdiskapning på 11,8 millioner kroner i året. Mens Lady Arbuthnott i Sunndal kan vise til årlig ringvirkning på 140% av omsetningen.

DEL

Seks kulturaktiviteter i fylket er satt under lupen av Samfunnsøkonomisk analyse, Kunnskapsverket og Østlandsforskning, på oppdrag av Møre og Romsdal fylkeskommune, i et forsøk på å finne ut hvilke økonomiske ringvirkninger kulturaktivitetene har.

De seks er Operaen i Kristiansund, Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival, Nordic Light, Lady Arbuthnott, Herøyspelet (Kongens Ring) og Giskespelet. «Fru Guri av Edøy» skulle også være med, men trakk seg.

Rapporten som ble offentliggjort torsdag og legges fram for politikerne 7. mars, har beregnet ringvirkningene av Operaen i Kristiansund til 11,8 millioner kroner, på bakgrunn av aktiviteten i 2017. For Lady Arbuthnott er tallet 4,6 millioner, for Nordic Light 1,9 millioner, Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival 1,6, Giskespelet 1,5 og Kongens Ring 0,2-0,3 millioner.

– Studiet bekrefter at kulturaktivitetene har positive økonomiske konsekvenser langt ut over seg selv. De bidrar tydelig til den samlete verdiskapningen i fylket, sier fylkeskultursjef Heidi Iren Wedlog Olsen.

Bruker mest

Møre og Romsdal er at av fylkene i landet som relativt sett bruker mest penger på kultur. Mye av støtten er begrunnet i kulturens egenverdi, likevel har det vært ønskelig å se nærmere på hvilke andre verdier den gir for fylkets innbyggere, som for eksempel økonomisk verdiskapning, attraktivitet og lokal identitet.

Ifølge rapporten viser den økonomiske verdiskapningen i prinsippet den avlønningen virksomheten gir til ansatte og eiere. For Operaen i Kristiansund (OiK) med sine 38 ansatte, utgjør dette 11 millioner kroner.

Utover den direkte verdiskapningen bidrar virksomhetene også til verdiskapning i andre bedrifter, ved at de ansatte bruker lønnen til kjøp av varer og tjenester. Det er de tre virksomhetene i Kristiansund som har størst ringvirkninger gjennom kjøp av lokale varer og tjenester.

Utenfor sesongen

Det er også virksomhetene i Kristiansund som får størst offentlig tilskudd.

Rapporten gjør også et poeng ut av at OiK, KKKK og Nordic Light har mye av sin virksomhet på et tidspunkt av året hvor det ikke skjer så mye annet. Effekten av aktiviteten kan derfor bli større, i et samfunnsmessig perspektiv.

OiK står i en særstilling når det gjelder omsetning og ringvirkninger målt i kroner. Men målt i andel av omsetning er det Lady Arbuthnott som har de største ringvirkningene. Det skyldes et høyt antall tilreisende tilskuere og at mange av dem blir i området i flere dager.

Har konsekvenser

Analysen har sett både på den økonomiske verdiskapningen for den enkelte virksomheten og ringvirkninger i samfunnet rundt.

– Det er store forskjeller på dem som har aktivitet hele året, og de som gjennomfører et arrangement i noen uker. Men poenget er det samme, aktiviteten de gjennomfører har økonomiske konsekvenser langt utover pengene de selv tjener, sier Heidi Iren Wedlog Olsen.

– Vi gir driftstilskudd til over 88 aktører i fylket, fordi kunst og kultur har en klar verdi i seg selv. Med denne analysen får vi slått fast at kulturtilbud ikke bare har økonomisk betydning, men at det også kan påvirke hvem som flytter til lokalsamfunnene våre, sier fylkeskultursjefen.

Artikkeltags