Tea, you're such a sh ... ining star

Tea Megaard med band kan være på vei mot noe stort.