Hundreårsfeiring med nyskrevet musikk

Av

Kjetil Bjerkestrand fikk i oppgave å lage et bestillingsverk til 100-årsjubileet til Kristiansund Symfoniorkester. Da var det helt naturlig å ta utgangspunkt i havet.