Premierepublikumet tok imot «Kiss me Kate» med bravorop og lang, stående applaus

Av