Satser på olje og opera

- Vi ønsker å være med å løfte operakunsten gjennom hele aksen fra Kristiansund til Stjørdalen.