Økte salgsinntektene med to millioner kroner og leverte rekordomsetning

Tross alt er det de kunstneriske resultatene som er klart viktigst, men eierne av operaen er nok likevel fornøyd med at det leveres økonomiske resultater i pluss.