Det er en økning på 2,4 prosent fra året før.

– Omtrent slik vi hadde regnet med, sier operasjef Line Lønning Andresen.

Regjeringen øker kulturbudsjettet med 640 millioner kroner, som er 4,5 prosent høyere enn i 2018. Distriktsoperaene øker med 3,9 prosent, hvorav de fleste har fått samme prosentvise økning som Operaen i Kristiansund: 2,4 prosent.

Den relativt nye Opera Rogaland får økt tilskuddet fra én til halvannen million, mens Opera Nordfjord øker med pene 10,7 prosent. Økningen er knyttet opp mot ett spesielt prosjekt.

Ikke nye prosjekter

Operaen i Kristiansund søker alltid om mer enn de får. Det er blant annet et ønske om å styrke kompetansen innenfor amatørene, både i kor og orkester.

Endelig kommer Nesbø!

Operaprogrammet: «Nøtteknekkeren» over to helger 

– Vi er allerede i gang med et stemmeutviklinsprosjekt hvor vi samarbeider med NTNU i Trondheim, sier Line Lønning Andresen, som ikke tør å sette i gang store nye prosjekter på bakgrunn av den beskjedene økningen institusjonen får,

– Vi må være forsiktig med pengebruken og må prøve om vi klarer å opprettholde den store aktiviteten vi allerede har.

16,2 millioner kroner fra staten utløser også 3.825.000 fra både fylket og kommunen, slik at Operaen i Kristiansund får samlet 23,9 millioner i tilskudd for 2019.

Les også

Opera- og kulturhus: Å kalle dette elitekultur og bare for fiffen, er ren og skjær sprøyt