Ble enige, så kom pengene til opera- og kulturhus

Av

Det var først når de politiske aktørene i Kristiansund klarte å samle seg om hvor viktig et opera- og kulturhus var, at regjeringen bevilget millionene. En slik prosess bør det være mulig å lære noe av.