Guttelvik spør om alternative kulturhusløsninger

Fylkesrådmannen vil ha et ord med i laget når kulturhusprosjektet skal nedskaleres. Han vil også vite om Kristiansund kommune vil drøfte alternativer.