Statsbudsjettet som ble framlagt mandag formiddag bekrefter tall og opplysninger som Tidens Krav kom med i forrige uke: Regjeringen mener prosjektet som det er søkt om statlig medvirkning til på Kongens Plass/Skolegate er for stort, men vil bidra med midler til at et mindre prosjekt kan utarbeides.

«Regjeringen ønsker å bidra til at det blir nytt opera- og kulturhus i Kristiansund. Den statlege medverknaden kan bli på inntil 150 millionar kroner. I framlegget til statsbudsjett for 2019 tilrår regjeringa å løyve 5 millionar kroner til Kristiansund kommune. Ein føresetnad for den statlege medverknaden er at prosjektet blir noko nedskalert. Staten vil ta stilling til prosjektet når den statlege medverknaden ikkje overstig 150 millionar kroner, der 100 millionar kroner går til areal for operaen og 50 millionar kroner til museet.» heter det i pressemeldingen fra KUlturdepartementet.

Uråd å forsvare

«Eg ser at Operaen i Kristiansund og Nordmøre museum vil vera tente med betre eigna lokale. Men når vi samanliknar med tilsvarande prosjekt, er det uråd å forsvare ein så stor statleg medverknad som dei har søkt om. Kommunen må anten nedskalere prosjektet eller finne fleire finansieringskjelder. Eg ønskjer å bidra i den prosessen ved å tilrå ei løyving på 5 millionar kroner til omprosjektering. Staten vil først ta stilling til endeleg søknad når den statlege medverknaden ikkje overstig 150 millionar kroner», skriver kulturminister Trine Skei Grande i ppressemeldingen.

Økning

I statsbudsjettet foreslås det blant annet to millioner kroner til Sunnmøre museum, ombygging av Borgundgavlen og to millioner til rehabilitering ved Ringve museum i Trondheim.

Kulturbudsjettet for 2019 er 640 millioner kroner høyere enn året før, en økning på 4,5 prosent.