– Det var under den første opptredenen jeg ble klar over hvor mange som satt i salen

Ane Naalsund var liten Klara i 2016.