Med mer eller mindre jevne mellomrom reiser biskopene rundt til de forskjellige menighetene. 6.-11. mars er det Nordlandet menighet i Kristiansund sin tur.

- Bispevisitasene er ment å være til inspirasjon og fornyelse for menigheten. Biskopen vil se og oppleve det som er spesielt for Nordlandet menighet og kirke – hun vil høre om planer, om hvordan det er å være kirke på Nordlandet.  Dette handler om gudstjenesteliv, diakoni, misjon, trosopplæring, kirkemusikk og kultur, skriver sokneprest Lars Ove Skaret i en orientering om visitasen.

Biskopen vil også få et innblikk i hvordan kontakten er med livet ellers på Nordlandett; i skoler, barnehager, frivillige organisasjoner og næringsliv.

- Visitasen skal være til inspirasjon for hvordan kirken kan være med å skape møtesteder mellom alle som bor på Nordlandet – barn, unge, voksne og eldre.  Hvordan kan kirken være med å skape «Mer himmel på jord» - som det heter i visjonen for Møre bispedømme og kirkene i Kristiansund, skriver soknepresten.

Helikopter og fisk

Tirsdag 6. mars treffer biskopen de ansatte i menigheten, før hun deltar på andakt ved Bergan Sykehjem. Deretter blir det samtale med ansatte og brukere av helseinstitusjoner om «Retten til tro». 

Næringslivet på Nordlandet er meget variert og det får biskopen se ved et besøk hos den over 100 år gamle bedriften Elgsaas Fiskeforretning – og hos CHC Helikopterservice.  Tirsdag kveld får hun overvære øvelsen til Kristiansund Soul Children før det blir møte med Menighetrådet. 

Onsdag 7.mars er det både møte med babysang og med Nordlandet Ungdomsskole.  Om kvelden er det konsert i Nordlandet kirke med Kristiansund Kammerkor og musikere.

Håholmen er godkjent av biskopen 

På menighetsfesten i kirka etterpå der det serveres tapas. 

- Alle er velkommen på denne konserten og festen, sier Lars Ove Skaret.

Sodd og kaffe

Torsdag 8.mars skal biskopen besøke en barnehage, møte kommuneledelsen og ha møter med menighetens ansatte og styrer og et besøk på Sangsprell, tilbudet for barn fra halvannet til fire år.

Søndag 11. mars er det stor visitasgudstjeneste i Nordlandet kirke.  Barn og unge fra Kristiansund Soul Children, Kristiansund Kammerkor og musikere deltar. Biskopen står for prekenen. 

Etter gudstjenesten er det samling på Menighetshuset der det serveres sodd, kaffe og kake. Soul Teens synger og Ingeborg Midttømme holder foredrag.