Forteller gjennom barnas øyne

Barna er de mest uskyldige i konflikter, men ofte de som rammes hardest. Barns historier kan også være det som sterkest påvirker opinionen.