Bedehusbilder som vekker følelser

Av

Talerstol, kors og falmete Jesus-bilder skapte stor entusiasme hos publikum, som kjente seg igjen fra de mange, gamle bedehus.