Stor interesse for kreativt nettverk

Nettverk: Ingunn Strand (til høyre) i Nordic Light Events vil etablere et kreativt bedriftsnettverk i Kristiansund. Sigri Sevaldsen har bidratt med innspill. Foto: Nordic Light

Nettverk: Ingunn Strand (til høyre) i Nordic Light Events vil etablere et kreativt bedriftsnettverk i Kristiansund. Sigri Sevaldsen har bidratt med innspill. Foto: Nordic Light

– Det er en felles oppfatning at kreative næringer kan og vil bidra til regional utvikling på Nordmøre. Det er et spennende utgangspunkt.

DEL

Nordic Lights daglige leder Ingunn Strand kunne glede seg over et oppmøte på om lag 30 personer fra 20 bedrifter da representanter fra kreative næringer møttes hos Nordic Light i forrige uke for å diskutere mulighetene får å danne et kreativt nettverk.

Strand har vært initiativtaker til samlingen til nettverkssamlingen.

På samlingen ble ideer og ambisjoner for et mulig nettverk for bedrifter og enkeltpersoner innen kreative næringer og kommunikasjon diskutert. I tillegg fikk deltakerne et inspirerende innlegg av Sigri Sevaldsen, daglig leder i coworking-spacet 657 i Oslo.

Nordic Light Events AS har fått støtte fra næringsfondet i Kristiansund kommune til en forstudie som skal utrede muligheten for etablering av et bedriftsnettverk for kreative næringer i Kristiansund.

Verdien av å være del av et bedriftsnettverk, hvordan man kan bli sterkere gjennom samarbeid og deling av kompetanse og informasjon og hvor spiss man kan være og hvor spiss tør man å være var blant spørsmålene som ble diskutert

– Ambisjonene spenner fra mer uformelle nettverksmøter til coworking i et eget hus. Hva som er ønskelig og realistisk å få til, skal forstudien gi nærmere svar på, sier Ingunn Strand.

Artikkeltags