Edvard og Henning: Raus med ros

Edvard Hoem skriver så musikalsk at melodiene kommer av seg selv, mener Henning Sommerro. Uten Henning ville ikke mine tekster vært så godt kjent, parerer Edvard Hoem.