Sirkus Villrosa inntar Kulturfabrikken: – Det blir itj rølp te to på natta, men det blir mye gammal moro læll!

Første band på Klubbscenen er klar.