Nå får KKKK nytt navn

– Det nye navnet gjør oss til en del av en større festspillfamilie, sier daglig leder Kine Iselilja Gyldenskog.