Et eventyr å få være bossmann - Aage spiste av lasset

Å få være med å hente søppel i Kristiansund for 50 år siden, er en erfaring Aage E. Kvendseth ikke ville vært foruten.