Skal få turisme ut av gamle postveier

Av

For 300 år siden tok det fem dager å sende et brev fra Bergen til Trondheim – omtrent like lang tid som i dag.