Til Frei for å spille inn filmmusikk

Når høyskolen i Volda og komponist Jorun Marie Kvernberg skal spille inn musikk til to animasjonsfilmer, velger de Frei kirke og Operaens sinfonietta.