Gjester fra andre siden av jorda på dansegalla i Braatthallen

Folk fra fjernt og nært var å finne på dansegalla i Braatthallen lørdag.