Legger nasjonal kulturkonferanse til Kristiansund

Kristiansund kommer til å syde av ung kultur i slutten av april neste år. Dette bildet er hentet fra UKM.

Kristiansund kommer til å syde av ung kultur i slutten av april neste år. Dette bildet er hentet fra UKM.

Siste uka i april neste år kommer Kristiansund til å koke av aktiviteter der barn og unge er både utøvere, målgruppe, publikum og deltakere. I den forbindelse lanseres ny nasjonal konferanse om kunst og kultur, den 27.- 29. april.

DEL

– Utrolig spennende at Kulturtanken og de andre samarbeidspartene velger å komme hit til Kristiansund til våren, sier kultursjef i Kristiansund, Eigunn Stav-Sætre.

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund kommune og Kulturtanken, Kulturdepartementets fagetat for kunst og kultur til barn og unge.

Tema for konferansen er unge stemmer, og tar utgangspunkt i en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur som skal legges fram høsten 2020. Kulturtanken har hatt oppdraget med å samle inn barn og unges stemmer (BUSK) til meldingen.

- Vi har reist fra Kristiansand i sør til Tana i Nord for å lytte til unge stemmer. Vi har møtt reflekterte, fornuftige og kunnskapsrike barn og ungdom som er opptatt av å styrke offentlig tilbud, frivillig sektor, og ikke minst rettferdig og lik tilgang til kunst og kultur for alle barn, sier direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik.

Til konferansen i Kristiansund inviteres organisasjoner, frivillige, barn og unge selv og representanter fra forvaltningen og fra kunst- og kulturfeltet.

- Kunst- og kulturopplevelsene skjer både hjemme, på skolen, i frivillig regi, i offentlige og private kunst- og kulturinstitusjoner og på nett. Derfor må vi se på hele feltet sammen og vil involvere alle engasjerte og nysgjerrige voksne, barn og ungdommer for å høre hva de mener skal til for å få et tydelig barne- og ungdomsperspektiv på kunst og kulturlivet i Norge, fortsetter Holvik.

Utviklingsarbeid

I tillegg til konferansen blir det forestillinger, verksteder i Den kulturelle skolesekken, UKM fylkesfestival i ny drakt og andre spennende godbiter. Fylkeskommunen har over flere år hatt godt samarbeid med kulturkontakter i kommunen og i skolen. De inviteres også til konferansen, skriver Kulturtanken i en pressemelding..

- For oss er uka dermed et ledd i et større utviklingsarbeid som skal bidra til å forsterke søkelyset på barn og unge i kunst- og kulturlivet. Kunst gir barn og unge mulighet til å uttrykke seg, det utvider perspektivet deres og dyrker kreativiteten. Vi er spent på den nye stortingsmeldingen og ser fram til samarbeid med Kulturtanken om konferansen, sier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen.

Eigunn Stav-Sætre, kultursjef i Kristiansund, er svært glad for å få være vertskap for arrangementene. Hun har en ambisjon om å ta dette enda lenger.

- Vi mener at et sterkere nasjonalt fokus vil være med på å heve statusen og kvaliteten på kunst og kultur som skapes for og formidles til barn og unge, og derfor er det utrolig spennende at Kulturtanken og de andre samarbeidspartene velger å komme hit til Kristiansund til våren, sier Stav-Sætre.

Artikkeltags