Gunhild og Fatin forteller deg hvorfor klippfisk er viktig

Jentene er guider på klippfiskmuseet i Kristiansund i sommer.