Peder forlater skuta - et nytt kapittel i festivalhistorien

Forlater brua: Peder A. Rensvik overlater roret til andre krefter etter 20 år med KKKK. Styreleder Einar Solbu (til venstre) forsikrer at det fortsatt skal være stø kurs. Foto: Eilif Odde

Forlater brua: Peder A. Rensvik overlater roret til andre krefter etter 20 år med KKKK. Styreleder Einar Solbu (til venstre) forsikrer at det fortsatt skal være stø kurs. Foto: Eilif Odde

Artikkelen er over 1 år gammel

Når de siste tonene har forstummet og scenelyset er slokket etter avslutningskonserten på søndag, avsluttes ett kapittel i Kristiansund Kirke Kunst og Kulturfestivals historie, og det neste begynner. Festivalens skaper og drivende kraft gjennom 20 år, Peder Arnt Rensvik, forlater brua og overlater roret til et nytt mannskap.

DEL

Innlegg: Einar Solbu

Festivalens formelle fundament er blitt nytt. Den er nå et aksjeselskap som eies av Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund, Nordlandet og Frei menighetsråd. Alle eierne er sterkt og aktivt engasjert i å videreutvikle festivalen ut fra de målsettinger som ligger i aksjeselskapets vedtekter. Også festivalens fremtidige navn og synlige profil står på eiernes dagsorden.

Om det formelle fundamentet er nytt, og ytre kjennetegn kanskje får en justert utforming, skal festivalen i årene som kommer, videreføre og videreutvikle de ideene og målene som har ligget til grunn for Peder Rensviks solide arbeid gjennom mange år, et arbeid som har vært støttet av mange, ikke minst Peders kone Margaret Rensvik. Festivalen skal fortsatt sørge for at publikum i Kristiansund og ellers i regionen får oppleve kunst av høyeste kunstneriske kvalitet. Kunst som på forskjellige måter er knyttet til menneskers trosliv og søken etter mening både i historien og i vår egen tid, vil fortsatt prege programmene våre. Det kan være kunst som er skapt med utgangspunkt i religiøse motiver, eller som skapes i møte med religiøse rom og tradisjoner – eller som nettopp utfordrer disse. Programmene skal også i tiden som kommer, henvende seg til forskjellige grupper, og søke å oppleves som inkluderende av mange. Både barn, ungdom og voksne skal finne programposter som tiltrekker dem. Og på plakaten vil vi fortsatt ha en god kombinasjon av lokale og gjestende kunstnere av ypperste kvalitet. I fremtidens programmer vil vi finne unge, kommende kunstnere og folkekjære navn som store grupper allerede har et sterkt forhold til. Kunst skal, som kjent, både bekrefte den vi er og utfordre oss til å oppdage det ukjente.

På det bunnsolide grunnlaget som er lagt gjennom de siste 20 år, har festivalens styre og ledelse ambisjoner som vil prege programmeringen de kommende årene. Vi vil arbeide for at stadig større deler av lokalbefolkningen skal oppleve at dette er deres festival. Det vil vi gjøre ved å være synlige der folk ferdes, ved å la folk møte festivalens kunstnere tett på, og ved å invitere interesserte mennesker til å delta aktivt i gjennomføring av arrangementer. Vi skal satse mye på å få kontakt med yngre mennesker og komme på innsiden av hvilke kunstuttrykk som får det til å vibrere i unge sinn. Og vi vil invitere unge mennesker til å hjelpe oss til å utvikle formidlingsformer som de opplever som givende, engasjerende og nysgjerrighetsskapende.

Musikk vil naturligvis fortsatt utgjøre kjernen i programmene, men vi vil også gi andre kunstformer utvidet og velfortjent plass: visuell kunst, scenekunst og ordkunst. Vi vil styrke samarbeidet med andre kunstproduserende og kunstformidlende miljøer i regionen, både fordi de kan bidra til å gjøre festivalen rikere, og fordi økt samarbeid vil stimulere til videre vekst i regionens allerede mangfoldige kulturliv. Den kulturelle skolesekken har i mange år stått sterkt her i fylket. Vi har som ambisjon å bidra til at kunst knyttet til menneskers trosliv i videste forstand, skal få en enda sterkere plass i sekken.

Et slitesterkt grunnlag er lagt gjennom møysommelig og målrettet arbeid i festivalens rikholdige og imponerende kapittel én. Vi som nå sitter i styre og ledelse, gleder oss til å virkeliggjøre de ambisjoner eierne og styret har for videre vekst i kapittel to. Vi tror på de målene vi har satt oss, riktig nok under én forutsetning, nemlig at vi lykkes i å gjøre festivalen til en lokal og regional dugnad. Eierne – fylkeskommunen, kommunen og Kristiansunds menigheter – signaliserer alle at de vil gjøre hva de kan for å bidra til vekst og utvikling. Vi håper også at alle dere som ser viktigheten av et sterkt, mangfoldig og rikt kulturliv i Kristiansund og i regionen som helhet, vil melde dere på! Ta dette som en invitasjon til å være med på å gjøre festivalens pulsslag sterke og hørbare i regionen i mange år fremover!

Søndag blar vi om. Når de siste tonene har forstummet, men før vi slokker scenelyset på avslutningskonserten, skal vi presentere den personen som skal ta over etter Peder Rensvik. Det er en stor og krevende oppgave å påta seg. Vi vet at den som står i døren, klar til å ta over, har alle de forutsetninger som skal til. Vi gleder oss til å ønske den nye lederen av kunstnerisk råd velkommen!


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken