Dobbeltstemme sikret Fosskonserten kommunal støtte

FÅR STØTTE: Fosskonserten får kommunalt tilskudd på inntil 150.000 kroner.

FÅR STØTTE: Fosskonserten får kommunalt tilskudd på inntil 150.000 kroner.

Søknad imøtekommet etter bruk av ordførerens dobbeltstemme.

DEL

Fosskonserten 2019 er innvilget tilskudd fra Halsa kommune på maksimalt 150.000 kroner og inntil 22,3 prosent av de totale utgiftene.

Vedtaket ble fattet i næringsfondsstyret før jul, der det i avstemningen ble 3–3. Dermed var det ordførerens dobbeltstemme som sørget for positivt vedtak for Fosskonserten.

Uavhengig representant Kristian Megård satte fram forslag om å avslå søknaden, og heller oppfordre Fosskonserten til å fremme en mer helhetlig konseptvurdering av arrangementet. Tilskuddet faller bort dersom overskuddet i 2019 blir større enn 300.000 kroner.

Det ble samtidig vedtatt at politikerne ønsker at Fosskonserten skal vurdere hvordan arrangementet skal utvikles framover.

I søknaden går det fram at utgiftene til Fosskonserten 2019 er beregnet til 673.000 kroner, der artisthonorar er oppgitt til 450.000 kroner.

Billettinntektene er budsjettert til 400.000 kroner.

Det er Halsa historielag som står bak søknaden om støtte. I rådmannens vurdering av saken heter det blant annet:

– Fosskonserten er et stort og viktig arrangement for Halsa. Den første konserten gikk av stabelen i 2002. Siden har den vært gjennomført årlig, men unntak av to år. Det er et modig og spektakulært konsept med stor grad av risiko. Det er i alles interesse at dette arrangementet lykkes som kulturelt fyrtårn i Halsa. Etter mange år med stor grad av spenning, dugnadsinnsats og kreativitet, søkes det nå en større trygghet i forkant av arrangementet. Søknaden presenterer en utviklingsprosjekt for 2018 og 2019 der det vektlegges nytenking og ønske om positive lokale effekter både for innbyggere og næringsliv. Hovedmål for prosjektet er:

– En vel gjennomført konsert som gir et fornøyd publikum og bra overskudd.

– Å opprettholde og videreutvikle et stort og viktig arrangement i Halsa kommune.

– Bidra til et løft for lokalmiljøet og skape ringvirkninger innen reiseliv og besøksattraktivitet.

Artikkeltags