Jakter på kreative kompisgjenger til å spille inn kortfilm

Bunkerne på Vevang fra 2. verdenskrig blir innspillingssted til filmen Syver Flem (24) skal lage.