Færre besøk, flere e-bøker

Også biblioteksjef Elisabeth Soleim i Kristiansund har registrert færre besøk, men flere utlån av e-bøker det siste året. (Arkivfoto)

Også biblioteksjef Elisabeth Soleim i Kristiansund har registrert færre besøk, men flere utlån av e-bøker det siste året. (Arkivfoto)

Artikkelen er over 2 år gammel

Færre besøker bibliotekene i Møre og Romsdal. Men flere låner e-bøker.

DEL

803.000 var innom folkebibliotekene i Møre og Romsdal i fjor. Dette er en nedgang på 2,7 prosent sammenliknet med 2015. Målt i besøk per innbygger er Møre og Romsdal det fylket i landet som har færrest besøk (3,0).

Samtidig med at besøkstallene synker, øker utlån av e-bøker. Slik er situasjonen også ved biblioteket i Kristiansund.

– Vi hadde 3,5 utlån per innbygger i 2015. I fjor var tallet sunket til 3,4. Dette kan ha sammenheng med at vi ble nødt til å redusere åpningstidene i fjor. Fra april i år har vi kunnet ha åpent igjen til klokka 19 også på onsdager. Vi merker økning både i utlån og besøk. Men den ene timen med redusert åpningstid på lørdager har vi ennå ikke klart å gjøre noe med, sier Elisabeth Soleim.

Sist i mange år

Landsgjennomsnittet ligger på 4,6 besøk per innbygger. Nord-Trøndelag topper med hele 8,6. Møre og Romsdal har ligget sist på besøksstatistikken i alle de fem siste årene.

– Det er viktig å lete etter årsakene til dette, og se på tiltak som kan gjøre bibliotekene i fylket mer attraktive, sier fylkesbiblioteksjef Annette Elin Koch.

Viktig rolle

Den negative utviklinga skjer samtidig med at det har kommet klare signal fra regjeringa om at bibliotekene får en viktig rolle i årene som kommer. Den nye formålsparagrafen har gitt bibliotekene et sterkere samfunnsoppdrag og rolle som aktiv formidler.

– Vi er engasjert blant annet i Bysmart og et eget Påfyll-prosjekt. I fjor hadde vi 32 kulturarrangement hos oss, 13 av dem for barn og unge, sier Elisabeth Soleim.

Mer enn en boksamling

Fylkesbiblioteksjef Annette Elin Koch understreker at bibliotekene ikke lenger bare er en boksamling. De skal være en møteplass og en arena for offentlig samtale og debatt.

– Bibliotekene skal også ta vare på det kulturelle mangfoldet, styrke demokratiet, fremme inkludering og verne om ytringsfriheten og livskvaliteten til den enkelte. I lys av dette trengs det en kraftig styrking av bibliotekene i fylket, sier Koch.

Færre prosjektmidler

Prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket til bibliotekene i Møre og Romsdal har gått ned fra 225.000 kroner i 2015 til 44.000 kroner i 2016. Tildelte arenamidler er halvert.

– Vi vet ikke om dette henger sammen med at det kom færre søknader fra fylket i fjor. Men fylkesbiblioteket arbeider med å øke kompetansen på søknadsskriving, sier Koch.

Artikkeltags