Seks verneverdige fartøy får pengestøtte – tre hører til på Nordmøre

DEL

Til sammen 875.000 kroner deles ut til fem vernede båter i Møre og Romsdal. Pengene skal gå til vedlikehold og istandsetting.

Det er kultur- og folkehelseutvalget som deler ut støtten, og det er fjerde gang fylkeskommunen gir slik tilskudd, i samarbeid med Riksantikvaren, forteller Møre og Romsdal fylkeskommune på sin nettside.

Leder for utvalget, Marit Nerås Krogsæter, sier seg glad for at man har anledning til å dele ut tilskudd til fartøy med stor kulturhistorisk verdi for fylket.

Slukkens venner kan glede seg over 150.000 kroner omdisponert fra i fjor.

Slukkens venner kan glede seg over 150.000 kroner omdisponert fra i fjor.

Totalt var det sju søkere i år, hvorav fem fikk tilskudd. Fylkeskommunen og Riksantikvaren bidrar med halve tilskuddet hver.

I tillegg til årets søkere, har ett fartøy fått 150.000 kroner av midler som ble omprioritert fra 2018. Det siste dreier seg om «Slukk» fra Kristiansund.

Øvrige fartøy som får støtte i år, som alle står på vernelista til Riksantikvaren, er «Norden» (Eide) som får 355.000 kr, «Rapp» (Kristiansund) 85.000 kr, «Hindholmen» (Ulsteinvik) 110.000 kr, «Thorolf» (Sula) 165.000 kr og «Bilfergen» (Ålesund) 160.000 kr.

Artikkeltags