Boreprøver fra tømmeret i Kvernes stavkirke skal fastslå eksakt byggeår

Hvor gammel er egentlig stavkirka på Kvernes? Hvilket år ble den satt opp? Over sommeren får vi svaret.