Klippet snoren for ny vei: – Nå blir det ingen sak å komme seg dit, enten du går med krykker, gåstol eller rullestol

En ny vei mellom hovedbygningen og Strandhagenstua på Gamle Kvernes bygdemuseum åpner deler av området for funksjonshemmede.