Lover mye moro på rekrutteringskonsert

En lystig gjeng i Bådalen, Henda og Utheim skolekorps går nye veier for å rekruttere musikanter.