Kulturminneplan gir håp om snarlig flytting av skolemuseet til Kvernes

Kulturminneplana i Averøy skyter fart i arbeidet med å flytte skolemuseet i Bådalen til Kvernes.