Behns kunst revet bort ved det nystartede galleriet på Nordmøre

Da meldingen om Ari Behns bortgang kom om kvelden første juledag, tikket de første bestillingene på bilder inn til det nystartede galleriet på Røsand. Neste formiddag var alle fem solgt.