Tordenskjold songlag med dirigent Elin Persson synger våren inn med konsert på Nordvik. Det loves mye flott sang.

Det er gratis inngang, loddsalg og salg av kaffe og kaker. I tillegg til koret, blir det også innslag av Lars Jarle ande the Big Mamas.