Ett fylkesdekkende sykehus på sikt

Ralph Herter er overlegetillitsvalgt på sykehuset i Kristiansund.

Ralph Herter er overlegetillitsvalgt på sykehuset i Kristiansund.

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

- Med vedtaket om Hjelset som tomt for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal beredes grunnen for ett fylkesdekkende sykehus på lengre sikt, skriver de overlegetillitsvalge ved Kristiansund, Ålesund og Volda sykehus.

DEL

KRONIKK Hvis nysykehuset bygges en times tid fra Ålesund sykehus tegner følgende utvikling seg: Sunnmøre posisjonerer seg først gjennom å samle akutt- og fødetilbud ved Ålesund sykehus og Volda sykehus blir et distriktsmedisinsk senter. Deretter utvikler det seg en intern rivalisering om funksjoner mellom Ålesund og Hjelset etter hvert som nye funksjoner skal sentraliseres.
Situasjonen blir en parallell til dagens situasjon rundt Mjøsa der pasienter sendes frem og tilbake uten at noen av sykehusene er komplette. Dette er grunnen til at Sykehuset Innlandet planlegger å etablere ett felles, komplett akuttsykehus, så de dårligste pasientene ikke trenger å bli sendt til Oslo.

Det komiske i denne sammenhengen, er at styrene i lokalt og regionalt helseforetak la avgjørende vekt på en slik utvikling og mente det var et argument for å lokalisere det nye sykehuset nærme Ålesund. Bedre fagutvikling og økonomi gjennom økt funksjonsdeling var en gjennomgående argumentasjon i begge styrene, selv om det ikke er dokumentert bedre kvalitet eller økonomiske besparelser av dette andre steder i landet. Heller ikke sakspapirene ga grunnlag for en slik argumentasjon, tvert imot: Tomten på Storbakken ved Kristiansund er billigst å tilrettelegge, muliggjør salg av Lundavang, Hjelset og Kristiansund (ca 200 millioner kr), gir det største totale pasientgrunnlaget for hele helseforetaket, og dermed størst DRG-inntekter og minst gjestepasientoppgjør pga pasientstrømmer nordover. Sakspapirene med Idefaserapport viste også at den fremtidige funksjonsdelingen mellom Ålesund og nysykehuset var ferdig i høst i samarbeid med konsulentselskapet Hospitalitet. Dette ble ikke nevnt med et ord i styremøtene.

Økt funksjonsdeling utover det som ligger i Idefaserapporten betyr at Ålesund eller nysykehuset eller begge ikke blir komplette akuttsykehus. Hele intensjonen bak fellessykehuset i nordfylket er dermed ødelagt og prosjektet utenfor mandatet. På konkret spørsmål i styremøtet 17. desember svarte styreleder Kinserdal at kreft og kirurgi er områder hvor han ser for seg økt funksjonsdeling. Sakspapirene foreslo at operasjoner for tykktarmskreft og kirurgisk vaktberedskap skal være ved begge sykehus. Samles dette ved det ene sykehuset slik Kinserdal foreslår, betyr det at det andre ikke er komplett og ikke kan ta imot kirurgiske lokalsykehuspasienter. Bare det at 1 av 5 indremedisinske akuttpasienter har samtidige kirurgiske behov, forteller hvor håpløst fravær av kirurg på vakt er. Med den foreslåtte fremtidige spesialitetsstrukturen i kirurgi, vil det bli krav om resertifisering og jevnlig trening i større inngrep. Fravær av større kirurgi og vakt på et sykehus vil da i praksis kunne bety at kirurgene der blir avskiltet. Traumemottak, avansert intensivbehandling og de dårligste pasientene vil samles på ett akuttsykehus eller ved St. Olavs Hospital. Som et ekko av dagens økende funksjonsdeling mellom Molde og Kristiansund sykehus en god time fra hverandre, skal altså funksjonsdelingen Ålesund-Hjelset komme med foretaksstyrenes velsignelse. I styremøtene 17. og 18. desember var rekruttering og risiko i interimsperioden fram til nysykehuset vektlagte argumenter for tomtevalg, men at de samme styrene glatt overser den mye større negative rekrutteringsmessige virkningen av funksjonsdeling er bedrøvelig.

Når Helse Midt-Norge «forsikrer» om at Ålesund sykehus fortsatt skal være det mest differensierte i fylket, er det like lite verdt som da Jens Stoltenberg utstedte «statsministergaranti» for at Kristiansund sykehus fortsatt skulle være et fullverdig lokalsykehus. Nå er det vedtatt nedlagt. Motivet for å legge nysykehuset til Hjelset er selvsagt å redusere fremtidig investeringsbehov ved sykehusene på Sunnmøre og samtidig berede grunnen for den doble agendaen om ett fylkesdekkende sykehus på sikt. Dette ligger nå åpent i dagen. Det rare er at Sunnmøre ikke ser dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken