– Kritisk til måten Skanska bruker tall på

Helse Møre og Romsdal og Sykehusbygg er kritisk til måten Skanska bruker tall på når de hevder at prisen de har gitt for SNR Hjelset er lavere enn Østfoldsykehuset per kvadratmeter.