Statsadvokatene i Møre og Romsdal mener en kristiansunder har bløffet til seg over 160.000 kroner. Mannen – som er i 30-årene – er nå tiltalt for grovt bedrageri.

– Han fikk urettmessig utbetalt 163.661 kroner i dagpenger og feriepenger, sier statsadvokat Magne Nyborg i tiltalen.

Hvem har krav på dagpenger fra Nav?

Dagpenger kan gis til personer som har fått redusert arbeidstiden sin med minst 50 prosent som følge av arbeidsledighet, og som har fått redusert inntekt på grunn av dette. Arbeidsledige kan få dagpenger i inntil 52 uker dersom tidligere inntekt var under 2 G, og ellers i inntil 104 uker. For å ha rett til dagpenger, stilles det blant annet krav om å være reell arbeidssøker, det vil si at man aktivt må søke arbeid og i utgangspunktet være villig og i stand til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i landet.

Kilde: regjeringen.no

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf «for med forsett om å skaffe seg en uberettiget vinning å ha brukt uriktig eller ufullstendig opplysning eller på annen måte uberettiget påvirket resultatet av en automatisert databehandling, og derved voldt tap eller fare for tap for noen».

Grovt

Mannen er tiltalt for grovt bedrageri fordi «det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade og det er begått over lengre tid».

Her kan du lese hvordan Nav avslører trygdebedrageri.

Ifølge tiltalen skal mannen i løpet av omkring ett år ha levert elektroniske meldekort hvor han opplyste at han ikke arbeidet.

– Dette til tross for at han i perioden arbeidet til sammen 1.258,5 timer, sier Nyborg i tiltalen hvor det legges til at opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk utregning og urettmessig utbetaling av dagpenger og feriepenger fra Nav.

Det er nå berammet sak mot kristiansunderen i tingretten.