Mannen kan nå bli sittende igjen med regninga, etter å ha blitt etterforsket for bedrageri.

– Han opplyste ikke at skadene hadde oppstått ved to forskjellige tilfeller, sier statsadvokat Inger Myklebust i en fersk tiltale som er tatt ut mot den snaut 60 år gamle kristiansunderen.

Statsadvokatene har tiltalt ham etter straffelovens paragraf 375 «for med forsett om å få utbetalt en forsikringssum til seg eller andre å ha gitt en skadeoppgave som står i påtakelig misforhold til skaden, eller på annen måte gitt uriktig eller ufullstendig opplysning».

Det er nå berammet sak mot mannen.

Ifølge tiltalen skal kristiansunderen ha bløffet da han leverte inn skademelding til forsikringsselskapet If etter å ha skadet bilen sin.

– Den ene av skadene hadde oppstått forut for forsikringsavtalen med If, sier Myklebust i tiltalen.

Reparasjonskostnadene for denne skaden ble – ifølge tiltalen – taksert til 14.787 kroner.

Dersom mannen b lir funnet skyldig i forsikringsbedrageri, risikerer han bot eller fengsel inntil to år. Han kan nok også se langt etter noen erstatning fra If.