I løpet av ni måneder klarte en kristiansunder å bløffe til seg 113.278 kroner fra Nav.

– Ja, svarte mannen da tingrettsdommer Toril Wirkola Karlsen spurte om han vedgikk å ha oppgitt på meldekortene til Nav at han hadde jobbet 367,5 timer, til tross for at han hadde jobbet 1.247.

Mannen, som er i slutten av 40-årene, ble dømt for falsk forklaring og grovt bedrageri (på grunn av beløpets størrelse).

– Det følger av fast og sikker rettspraksis at det ved denne type forbrytelser skal reageres strengt, og at utgangspunktet er ubetinget fengsel når det beløpet bedrageriet omfatter, overstiger grunnbeløpet, heter det i dommen. Grunnbeløpet – det såkalte G – var 99.858 kroner da mannen bedro Nav.

Han ble dømt til ubetinget fengsel i 21 dager.

At mannen la kortene på bordet og at han har begynt å betale tilbake pengene, ble tatt med i formildende retning.

Kristiansunderen godtok dommen på stedet.