Operasjon vannverk

Av

Hvert sekund «spaserer» 140 liter Tingvollvann inn i pumpestasjonen i Ørnvika før det UV-bestråles og sendes ut til 25.000 kristiansundere.