Vel å merke er det spaniergravstedet, som var en del av gravstedet i området fra 1838 og utover, monumentet er reist for å mnnes. Men det kan på mange måter sies å være et monument over hele spansketida fra om lag 1830 og de femti åra som fulgte.

Dette var Kristiansunds gullalder, som både leder av Skipsfartshstorisk selskap Nordmøre, Jørgen Strand, og konservator Sverre J. Svendsen var inne på under avdukingen lørdag.

Strand fortalte de mange frammøtte om bakgrunnen for at monumentet nå er kommet på plass. Opprinnelig var tanken å få på plass et skilt for å vise hvor spanske sjøfolk i sin tid ble begravet i Kristiansund. Tildekket av ballastjord fra hjemlandet, der jordmonnet i seg selv var for skrint.

Skiltet ble som man nå vet til et monument i stein, produsert på Eide av Brødrene Strand stenhuggeri.

Svendsen tok for seg spansketida generelt og fylte inn detaljene etter avdukingen. Samtidig slo han fast at det er svært få kilder om spansketida, da skuter fullastet med klippfisk gikk fra Kristiansund og sørover i Europa.

Kanskje kan monumentet i Øverparken bidra til økt interesse for denne delen av historien, og i ytterste fall bidra til mer kunnskap.

Avdukingen sto for øvrig fungerende ordfører Kjell Neergaard for etter at kommunen fikk monumentet i gave. Neergaard ga uttrykk for glede over å få et mer synlig monument over ei viktig tid i byens historie.

Med på å gjøre markeringen og avdukingen verdig, var også Ynglingeforeningens musikkorps. De gikk i spissen for prosesjonen som startet på Piren og gikk opp til Øverparken i forkant av seremonien der, og spilte både før og etter avdukingen.